Present executive committee

L.G Sh.Girish Chandra Murmu Ji

LT Governor J&K State

Patron

Chief Minister,J&K State

President

Sh.Sanjeev verma,IAS

Hon’ble Vice President

Sh. Vijay Saraf (724)

Hony. Secretary

46 D, B/C, Gandhi Nagar, Jammu (M)9419182732

Dr. Vikram Handa(1177)

1-C Extn.,Green Belt Park,Gandhinagar Jammu
(M)9419193790

S. Manmohan Singh (437)

69/12 Nanak Nagar,Jammu
(M)9419186033,2432803(R)

Sh. Karan Kapoor (760)

332-A, New Plots, near Krishna Building Jammu (J&K)
(M)9622222252

Sh. Narinder Singh Chahal (472)

H.No. 167 Sector-1 Nanak Nagar, Jammu
(M)9419185615

Smt. Neeta Metha (712)

155 A/D,Gandhinagar Jammu
(M) 9419104118

Adv. Vishal Abrol (914)

38 Malhotra Street, Jammu
(M)9419127801

Dr. Rohit Gupta(734)

45 Extn.-II Subash Nagar Jammu.
(M)9419199787

S.Iqbal Singh (741)

101/102 Resham Ghar Colony
(M)9419101220, 2542361 (R)

Sh. Raman Gupta (937)

6/8 Trikuta Nagar, Jammu
(M)9419182178, 2470026

Sh. Rajesh Gupta (1318)

240 sec-7 channi himmat
(M)9419196699, 2466699 (R)